Projekt

Syftet med No Excuses Foundation är att vara en liten stiftelse där samtliga insamlade pengar går till det aktuella projektet. Vi samarbetar ofta med andra organisationer men har också drivit egna projekt som till exempel ICU och delvis Zua Childrens Home där vi stöttade två volontärer som genomförde arbetet med att uppföra ett barnhem. Zua Childrens Home är det senaste projektet som håller på att avslutas medan de andra projekten redan är avslutade och utvärderade. Framtiden får utvisa vad nästa projekt blir.

Stöd No Excuses Foundation

Vill du stötta No Excuses Foundations arbete?
Sätt in valfritt belopp på stiftelsens plusgirokonto: 42 14 65-6.

Stöd NEF

Om Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att arbeta för att främja utvecklingen av utsatta barns situation i både Sverige och i utvecklingsländer runt om i världen. Vidare skall stiftelsen verka för att FN’s konvention för barns rättigheter efterlevs.

Aktuellt projekt

Under 2012 har stiftelsen stöttat ett projekt i Ghana där det huvudsakliga syftet har varit att bygga upp ett barnhem. Stiftelsen har arbetat nära en pastor från byn som har genomfört projektet på plats. Barnhemmet stod klart under första halvan av år 2013. Ansvariga för projektet samt insamling har varit Olivia Klüft och Emma Åkerstedt som varit på plats i Ghana under tre månader och förberett för bygget.

Alla insamlade pengar kopplat till detta projekt har oavkortat gått till uppförandet av barnhemmet.


carolina

Carolina Klüft

Lorem ipsum dolor sit amet.

E-posta Carolina


carolina

Åsa Åberg

Lorem ipsum dolor sit amet.

E-posta Åsa

© No Excuses Foundation