Malawi

I Malawi stöttade No Excuses Foundation med pengar under den akuta matbrist som rådde år 2005. NEF samarbetade med Plan Sverige under detta projekt.

Malawi är knappt större än Lappland och ligger i sydöstra Afrika. Två tredjedelar av landets befolkning lever i absolut fattigdom, dvs på mindre än en dollar per dag. De allra flesta malawier lever på landsbygden, men inflyttningen till städerna har ökat under senare år. Befolkningen är ung, över hälften av malawierna är under 20 år.

Bristen på mat i Malawi har förvärrats. Uppskattningsvis 5 miljoner människor – nästan halva befolkningen – är i akut behov av mat och situationen väntas bli värre under de kommande månaderna. Den värsta perioden beräknas bli mellan december och mars. Dåligt väder och missriktade politiska beslut är de främsta orsakerna.
De senaste tre åren har dåligt väder och naturkatastrofer som cykloner, översvämningar och torka drabbat en redan utsatt del av landet och skördarna har inte kunnat återhämta sig. Behovet av majs i Malawi beräknas till 2,1 miljoner ton. Förra årets skörd gav endast 1,2 miljoner ton.
Många av dem som drabbats är självförsörjande bönder som inte har någon annan inkomst. Vidare har HIV/AIDS-krisen slagit hårt på produktiviteten. Medellivslängden i Malawi är ca 41 år. Många vuxna är sjuka och kan inte odla sin egen mat. Andra lämnar åkrarna för lågbetalda jobb för att försörja sin familj.
Planerade insatser:
Plan arbetar i distrikten Lilongwe, Kasungu, Mzuzu och Mzimba. I Mizimba samarbetar man med FN:s World Food Programme. Hjälpen är planerad att fortgå fram till mars 2006 eftersom det är under denna tid som maten beräknas vara knapp. Totalt omfattar programmen 54 390 hushåll. Varje matpaket som delas ut innehåller 50 kilo majs, 10 kilo bönor och 2 liter olja. Till undernärda barn under 5 år och gravida kvinnor ges även en
blandning av majs och soja.
De senaste veckornas hårda regnfall har dock skapat svårigheter att få ut maten till de behövande. I Mzimba-distriktet är marken täckt av lös jord och när regnet öser ner blir vägarna leriga och halkiga och mattransporterna försenade.
Ett annat problem är de stigande matpriserna. Priset på en 50- kilos säck med majs har stigit med 300 procent och kostar nu motsvarande cirka 160 kronor, ett pris de flesta malawier inte kan betala. Plan har, tillsammans med den malawiska regeringen och World Food Programme, börjat köpa in majs från närliggande länder i ett försök att stabilisera priset.
Plans långsiktiga arbete:
- För att förebygga hungersnöd försöker Plan introducera alternativa och näringsrikare grödor som tål torka bättre och som inte behöver gödsel för att kunna gro.
- I samarbete med byborna kommer sädeslager att sättas upp. Säd kommer att köpas in när bönderna skördat och säljas billigt till behövande under svårare tider.
- Fler brunnar håller på att byggas för att öka tillgången till rent dricksvatten, något som kommer att minska epidemiutbrott.
- Bybor erbjuds utbildning i hur man tar hand om mark och vatten bättre, samt nya sätt att kompostera för åkrarna.
- Bybor uppmuntras att föda upp djur som höns och grisar för att inte vara helt beroende av jordbruket och bättre klara av hungersperioder.
- Plan söker aktivt partnersamarbeten med andra lokala organisationer för att tillse att samtliga aspekter av hjälparbetet omfattas av insatserna.

Stöd No Excuses Foundation

Vill du stötta No Excuses Foundations arbete?
Sätt in valfritt belopp på stiftelsens plusgirokonto: 42 14 65-6.

Stöd NEF

Om Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att arbeta för att främja utvecklingen av utsatta barns situation i både Sverige och i utvecklingsländer runt om i världen. Vidare skall stiftelsen verka för att FN’s konvention för barns rättigheter efterlevs.

Aktuellt projekt

Under 2012 har stiftelsen stöttat ett projekt i Ghana där det huvudsakliga syftet har varit att bygga upp ett barnhem. Stiftelsen har arbetat nära en pastor från byn som har genomfört projektet på plats. Barnhemmet stod klart under första halvan av år 2013. Ansvariga för projektet samt insamling har varit Olivia Klüft och Emma Åkerstedt som varit på plats i Ghana under tre månader och förberett för bygget.

Alla insamlade pengar kopplat till detta projekt har oavkortat gått till uppförandet av barnhemmet.


carolina

Carolina Klüft

Lorem ipsum dolor sit amet.

E-posta Carolina


carolina

Åsa Åberg

Lorem ipsum dolor sit amet.

E-posta Åsa

© No Excuses Foundation