Sri Lanka

Stiftelsen No Excuses Foundation har tillsammans med biståndsorganisationen Plan startat en insamling till förmån för de barn i södra Sri Lanka som drabbats av tsunamin. Insamlade medel från auktionen går direkt till Plans långsiktiga återuppbyggnadsarbete i Hambantota-distriktet på Sri Lanka.
I Sri Lanka orsakade tsunamin massiv förstörelse längs kusterna. Det beräknas att över en miljon människor har påverkats av katastrofen. I det hårt drabbade kustdistriktet Hambantota lever cirka 30 000 människor just nu i flyktingläger. Regeringen hoppas att dessa läger bara skall behövas under en mycket kort period. Hårdast drabbade är som alltid barnen. I Hambantota har Plan varit på plats och samarbetat med de lokala byarna i många år. Plan känner därför väl till de drabbade byarna, barnen och deras föräldrar och har en central roll i det pågående katastrofarbetet på plats.
Parallellt med pågående katastrofinsatser så arbetar Plan för att så snabbt som möjligt kunna börja med återuppbyggnad och traumabehandling. I återuppbyggnadsarbetet ingår att skapa en fungerande vardag för barn och vuxna. För föräldrar och lärare har detta inneburit att man får kontinuerlig information och utbildning så att de kan vara ett stöd för de drabbade barnen och hjälpa dem att bearbeta sina upplevelser. Att dessa insatser genomförs under så normala förhållanden som möjligt tillsammans med människor som barnen känner är mycket viktigt. När familjer tvingas bo i tillfälliga uppsamlingsläger tar det tid att skapa en normal vardag. Föräldrar eller andra anhöriga kan vara påverkade av de förluster de gjort i samband med katastrofen och ser inte alltid barnens behov.
Projektet “Stöd och traumabehandling för tsunamidrabbade barn på Sri Lanka” samlar in pengar till de psykosocial insatser som
genomförs av Plan i Hambantota distriktet.
I projektet ingår bl a: – Produktion och distribution av stöd- och utbildningsmaterial för lärare och föräldrar – Produktion och distribution av publikationer och interaktivt material om barns rättigheter till drabbade familjer i Hambantota-distriktet – Etablering och utvärdering av sk HappySad-brevlådor till skolor i Hambantota. Lådorna ger barn en möjlighet att uttrycka sig genom brev eller teckningar.

Stöd No Excuses Foundation

Vill du stötta No Excuses Foundations arbete?
Sätt in valfritt belopp på stiftelsens plusgirokonto: 42 14 65-6.

Stöd NEF

Om Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att arbeta för att främja utvecklingen av utsatta barns situation i både Sverige och i utvecklingsländer runt om i världen. Vidare skall stiftelsen verka för att FN’s konvention för barns rättigheter efterlevs.

Aktuellt projekt

Under 2012 har stiftelsen stöttat ett projekt i Ghana där det huvudsakliga syftet har varit att bygga upp ett barnhem. Stiftelsen har arbetat nära en pastor från byn som har genomfört projektet på plats. Barnhemmet stod klart under första halvan av år 2013. Ansvariga för projektet samt insamling har varit Olivia Klüft och Emma Åkerstedt som varit på plats i Ghana under tre månader och förberett för bygget.

Alla insamlade pengar kopplat till detta projekt har oavkortat gått till uppförandet av barnhemmet.


carolina

Carolina Klüft

Lorem ipsum dolor sit amet.

E-posta Carolina


carolina

Åsa Åberg

Lorem ipsum dolor sit amet.

E-posta Åsa

© No Excuses Foundation