Zua Children Home

Kort fakta:

Ghana är ett västafrikanskt land som utvecklas i snabb takt tack vare deras rika naturresurser och stor oljeutvinning. Trots detta är klyftorna stora mellan södra och norra Ghana. I söder är landet mer utvecklat men i norra Ghana är den sociala tryggheten kraftigt begränsad och utvecklingen inte lika långt kommen.

I tre månaders tid (16 september-9december 2012) har jag Olivia Klüft och Emma Åkerstedt jobbat som volontärer i norra Ghana i en liten by som heter Zua. I Zua bor 26 stycken barn på ett barnhem och delar på två små rum där de både äter och sover. Barnhemmet ägs av Zakaria Salma vår värdpappa, som med eget engagemang har startat och förvaltar barnhemmet.

Projekt:

Då barnen är i stort behov av ett större, tryggare och ett bättre hem har vi bestämt oss för att starta en insamling för att bygga upp ett nytt barnhem i Zua. Barnhemmet kommer att erbjuda barnen mer än vad de har idag, exempel större sovutrymme, toalett, matlagningsyta och en plats för dem att leka på. Vi startade insamlingen den 6 november då vi skickade ut ett mejl till familj, vänner och bekanta hemma i Sverige. Vi har även fått ett bidrag från den tidigare volontären Nicole Kummer som är bosatt i Schweiz och har tidigare gjort en insamling till detta projekt. Pengarna har samlats in via stiftelsen No Excuses Foundation. Insamlingen fortsätter till och med sista december. Zakaria Salma kommer vara vår länk mellan Sverige och Ghana och har ansvaret för inköp av byggmaterial och att bygget startar samt fortsätter och avslutas. Han kommer att bokföra och skriva ner alla köp samt ta bilder under hela projektet. Vi har även fått skriftlig tillåtelse av chefen i byn samt landägaren till det nya bygget.

Under vår tid i Ghana har vi även haft igång mindre projekt. Tack vare bidrag från stiftelsen No Excuses Foundation på 7000 svenska kronor har vi kunnat genomföra våra idéer.  Vi har kunnat köpa in extra med mat till barnhemmet. Detta så att barnen minst kunde få två mål om dagen under vår tid i Ghana. Vi har även investerat i madrasser och kuddar till barnhemmet då barnen tidigare endast hade möjlighet att sova på golvet.

Mål:

Målet under vår tid i Ghana var att försöka ge så mycket vi kan till de här barnen. Genom både kärlek och omtanke samt våra små projekt har vi kunnat bidra till en bättre tillvaro för dem både när det gäller de praktiska sakerna men även det nog så viktiga som kärlek, trygghet samt roliga stunder tillsammans med barnen.

Målet med vårt byggprojekt blir att försöka bygga upp ett nytt, säkert och tryggt hem åt de här barnen i Zua. Tillsammans med Zakaria har vi skrivit ett kontrakt på vad vi har för krav vad barnhemmet ska innehålla.

Syfte:

Vi vill ge och bidra till att dessa barn får en bättre, tryggare och säkrare start i livet. Ett nytt hem skapar en trygghet samt att det är viktigt för barn att känna tillhörighet. Barnen i Zua är i stort behov av ett nytt hem och vi ser fram emot att följa det här projektet steg för steg till bygget står färdigt.

Samt att vår kärlek och omtanke till dessa barn kan ge dem en bättre, tryggare tillvaro som vi hoppas ska kunna påverka dem långt fram i livet!

Stöd No Excuses Foundation

Vill du stötta No Excuses Foundations arbete?
Sätt in valfritt belopp på stiftelsens plusgirokonto: 42 14 65-6.

Stöd NEF

Om Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att arbeta för att främja utvecklingen av utsatta barns situation i både Sverige och i utvecklingsländer runt om i världen. Vidare skall stiftelsen verka för att FN’s konvention för barns rättigheter efterlevs.

Aktuellt projekt

Under 2012 har stiftelsen stöttat ett projekt i Ghana där det huvudsakliga syftet har varit att bygga upp ett barnhem. Stiftelsen har arbetat nära en pastor från byn som har genomfört projektet på plats. Barnhemmet stod klart under första halvan av år 2013. Ansvariga för projektet samt insamling har varit Olivia Klüft och Emma Åkerstedt som varit på plats i Ghana under tre månader och förberett för bygget.

Alla insamlade pengar kopplat till detta projekt har oavkortat gått till uppförandet av barnhemmet.


carolina

Carolina Klüft

Lorem ipsum dolor sit amet.

E-posta Carolina


carolina

Åsa Åberg

Lorem ipsum dolor sit amet.

E-posta Åsa

© No Excuses Foundation